De voorwaarde voor goed afdrukken

Prepress, ook voorfase of drukvoorfase genoemd, omvat alle processen die ervoor zorgen dat het latere printproces perfect verloopt. Daartoe behoren de professionele controle, bewerking of ook het nieuw aanmaken van printgegevens, het zetwerk en de paginaopmaak alsmede het maken van drukplaten volgens de Computer-to-Plate-procedure (CTP). Daarbij vindt de werkstroom tegenwoordig bijna 100 procent digitaal en grotendeels via het internet plaats. Een snelle, veilige en comfortabele productie-workflow garanderen wij via een webportaal, waarop zowel onze klanten als wij regelmatig terugvallen. Hier worden orders doorgegeven, de vooruitgang ervan opgevolgd, afdrukken online „geprooft“, dat wil zeggen gesimuleerd met een testdruk, wijzigingen uitgevoerd en orders vrijgegeven voor het afdrukken. Een ingewerkt team dat met alle technische processen vertrouwd is, coördineert en controleert de gegevensuitwisseling. Dat leidt tot snelle productietijden bij voortreffelijke kwaliteit. 

Gegevensbeheer

Dagelijks ontvangen wij in ons bedrijf duizenden bestanden – toegezonden door bijvoorbeeld uitgeverijen, agentschappen of fotoarchieven. Vaak zijn deze gegevens als kopij kant-en-klaar voorbereid en worden ze ons in PDF-formaat (Portable Document Format) toegestuurd. Wij onderwerpen deze gegevens aan een nauwkeurige kwaliteitscontrole, verbeteren ze indien nodig en geven ze pas daarna door aan onze drukkerij. De bij WEISS gebruikelijke, intensieve kwaliteitscheck voorkomt tijdrovende en kostbare correctiemaatregelen in het daaropvolgende afdrukproces. Vaak komen de gegevens echter ook „onbewerkt“ bij ons aan, zodat wij de kopij zelf opstellen. Deze is dan reeds voor productie geoptimaliseerd en kan het daaropvolgende afdrukken vlot doorlopen.

Kodak InSite Prepress Portal

Het „Kodak InSite Prepress Portal“ is een op internet gebaseerde communicatieoplossing tussen klant en drukkerij. Via een internetplatform met beveiligde toegang en gegevensoverdrachten kunnen printopdrachten worden verzonden, wijzigingen, controles en afnames geregeld en de procesvooruitgang gevolgd worden – 24 uur per dag en zeven dagen per week. De toegang tot het systeem is in principe vanaf iedere computer met internettoegang mogelijk en daarmee eenvoudig en snel. Bij gebruik in combinatie met ons „Kodak PRINERGY“-workflow-systeem wordt met de job-overdracht via het Prepress-portaal bovendien een automatische „Preflight“-controle van bestanden geactiveerd. De „Preflight“-check vindt plaats vóór de belichting van drukplaten en simuleert het outputproces. Daarbij worden de printgegevens op mogelijke fouten of problematische elementen zoals bijvoorbeeld verkeerde kleurruimtes, doorschijnende plekken of te dunne lijnen onderzocht en automatisch gecorrigeerd. Alle door het systeem niet ophefbare fouten worden in een „Preflight“-report gedocumenteerd en voor handmatige correctie doorgegeven. Op deze manier kunnen onnodige meervoudige belichtingen betrouwbaar voorkomen worden.

Grafische tekstverwerking en digitale paginaopmaak

Grafische tekstverwerking

Het zetwerk – dus de digitale uitlijning van tekst, grafiek en beeld tot een voor druk geschikt model – is bij WEISS-Druck productieroutine. In ons bedrijf zijn capaciteiten beschikbaar om ook zeer grote hoeveelheden tekstinformatie te verwerken. Een voorbeeld: per week worden in onze voorfase alleen al meer dan 2.000 krantenpagina's gezet. Daarvoor staan meer dan 40 werkstations op pc-platform klaar.

Digitale paginaopmaak

Paginaopmaak, dat betekent de naadloze aaneenschakeling van meerdere gezette pagina's van een drukproduct, vindt bij WEISS-Druck eveneens digitaal en daarmee tijds- en kostenefficiënt plaats. Wij werken met zeer moderne opmaakprogramma's en hun integrale automatiseringsroutines. Wij betrekken externe redacties en agentschappen direct hierbij, bij nieuwe projecten natuurlijk inclusief de noodzakelijke instructies over de techniek.

CTP

Computer-to-Plate (CTP) is de digitale drukplaatbelichting, die direct van de computer op de drukplaat plaatsvindt. Met deze procedure worden de werkstappen van de filmproductie, de montage van afzonderlijke filmelementen en van films van complete pagina's tot drukvormen bespaard, die in het recente verleden volstrekt gebruikelijk waren. Al deze processen zijn nu in een digitale workflow geïntegreerd. Het resultaat van de volledig automatische cyclus van de belichting is maximale pasnauwkeurigheid: het exact over elkaar afdrukken van meerdere printkleuren zonder verschuivingen of leegtes. CTP betekent derhalve een uiterst precieze drukkwaliteit, die bij WEISS-Druck al vele jaren standaard is en voor alle drukproducten geldt. Ons bedrijf produceert met de CTP-procedure regelmatig meer dan 7.000 drukplaten per maand voor het handelsdrukwerk. En ook bij het afdrukken van kranten wordt de procedure toegepast. Op twee moderne belichters ontstaat om de 20 seconden een krantenpagina in berlinerformaat, inclusief precies passend stansen en afschuinen. Op dit moment vervaardigen wij iedere week ongeveer 12.000 platen voor onze coldset-machines.

Kodak Magnus VLF met APL (Automatische Palletlader)

De VLF belicht max. 20 platen per uur.
De APL kan 2.000 platen in 4 verschillende formaten opnemen.
2.400 dpi-squarespot-technologie voor optimale rasterpuntkwaliteit
AM-raster max. 305 lpi (120-raster)
FM-raster „Kodak Staccato“ max. 20 µm

Kodak Magnus XLF

De XLF belicht max. 20 platen per uur.
2.400 dpi-squarespot-technologie voor optimale rasterpuntkwaliteit
AM-raster max. 305 lpi (120-raster)
FM-raster „Kodak Staccato“ max. 20 µm

Screen PlateRite Ultima 48000SX met Skidloader (Automatische Palletlader)

De PlateRite Ultima belicht max. 20 platen per uur.
De Skidloader kan 600 platen in groot formaat voor twee verschillende formaten opnemen.
2.400 dpi-technologie voor optimale rasterpuntkwaliteit
AM-raster max. 254 lpi (100-raster)