1875

De geschiedenis van de drukkerij WEISS begon in het jaar 1875, toen Peter Weiss, een aan de Moezel geboren boekdrukker, in Monschau een drukkerij met krantenuitgeverij kocht. Met veel inzet en doorzettingsvermogen bouwde hij dit kleine bedrijf uit tot een alom erkende drukkerij en uitgeverij.

1898

Door een ongeluk overleed de drukkerij-eigenaar, Peter Weiss, en liet hij zijn vrouw en vijf kleine kinderen achter. Josefine Weiss, geb. Mathar, nam de leiding van het bedrijf over en voltooide de opbouw van de drukkerij en daarin gevestigde winkel in devotionalia. Zij bereidde al haar kinderen voor op het ondernemerschap.

1919

Josefine Weiss droeg de leiding van de drukkerij over op haar op een na jongste zoon, Jacob Weiss. In 1920 behaalde deze zijn vakdiploma als boekdrukker. De nieuwe drukkerij-eigenaar breidde het bedrijf en de krant "Stadt- und Landbote" verder uit. Daardoor groeide zijn onderneming uit tot een respectabel bedrijf.

1936

Op bevel van de Führer moest de „Stadt- und Landbote“, een driemaal per week verschijnende krant, in maart 1936 zijn activiteiten staken. Maar Jacob Weiss kon ook in deze periode de drukkerij behouden, die echter inkromp tot een oppervlakte van 80 m². Om in het onderhoud van zijn gezin met vrouw en twee zonen te voorzien, werkte hij van tijd tot tijd als werknemer bij een bouwonderneming en later bij de stad Monschau.

1945

Na evacuatie en gevangenschap in de oorlogsjaren vonden de leden van het gezin Jacob Weiss elkaar terug na de Tweede Wereldoorlog en werkten zij met vereende krachten aan de wederopbouw van de drukkerij in Monschau.

1962

Nadat in het jaar 1960 een nieuwe drukkerijhal met een bedrijfsoppervlak van 400 m² in gebruik was genomen, droeg Jacob Weiß de kleine onderneming in het jaar 1962 over aan zijn zoon Hans Georg. In dit jaar werd ook de eerste vellenoffsetmachine aangeschaft.

1966

Hans Georg Weiss richtte de „Wochenspiegel“ op. Het oorspronkelijke "advertentieblaadje" groeide in de loop van de tijd uit tot een goed verkocht weekblad met een eigen profiel, zowel in vele regio's van de Eifel en later ook in de nieuwe deelstaten.

1969

Hans Georg Weiss breidde zijn drukkerij uit met een moderne offsetrotatiemachine, waarvan er later nog meer volgden. Met deze 16-pagina rotatiepers begon de feitelijke ontwikkeling van het kleine drukkerijbedrijf tot een middenstandbedrijf.

1972

De firma WEISS-Druck verhuisde naar het industriegebied van de in dit jaar aan de stad Monschau toegevoegde gemeente Imgenbroich. Met 58 medewerkers op een bedrijfsoppervlakte van 4.000 m² specialiseerde de onderneming zich hier in de rotatiedruk.

1974

WEISS-Druck werd in Duitsland een pionier in de offsetrotatiedruk. Ook bij het fotozetten liep de onderneming uit Monschau voorop. Al in 1974 werd het ten tijde van Gutenberg ingevoerde loodzetten verbannen en ging men volledig over op het sinds 1970 toegepaste fotozetten.

1988

Hans Georg Weiss droeg de bedrijfsvoering over aan zijn enige zoon en achterkleinzoon van de oprichter van de firma, Georg Weiss. Daarmee behoort de familieonderneming uit Monschau tot de vierde generatie.

1989

Een bijzonder hoogtepunt in de geschiedenis van de WEISS-drukkerijen met politieke kopstukken! De drukkerij voor handelsdrukwerk werd voor de eerste keer uitgebreid met een 32-pagina „Compacta S 80“ van de firma Koebau uit Würzburg, een nieuwe drukpers aan de top van de technische vooruitgang. Bondskanselier Dr. Helmut Kohl zette de machine ten overstaan van honderden gasten officieel in gebruik.

1992

In de jaren '80 en '90 richtte WEISS-Druck meerdere uitgeverijen, zetterijen en drukkerijen op. Ook in de nieuwe deelstaten gaf de middelgrote onderneming blijk van bijzondere betrokkenheid. In 1992 werd in Neuwiese-Bergen (Saksen) een nieuwe drukkerij gebouwd. 

1994

Voor de in 1990 opgerichte „Wochenkurier“-advertentiebladen in Saksen en Brandenburg betrok WEISS-Druck in 1994 een eigen drukkerij/uitgeverij in het Saksische Hoyerswerda. Hier zijn nog steeds meer dan 160 medewerkers werkzaam.

1997

Het bedrijfsoppervlak is gegroeid tot een grootte van 22.000 m². Met de uitbreiding van de drukkerij in 13 bouwsecties en de bouw van het nieuwe Printcenter „Georg Weiss“ als tweede fabriek in Monschau-Imgenbroich. Met de expansie groeiden ook de technische voorzieningen bij de firma Weiss.

2000

Inmiddels had de Weiss-groep meer dan 1.200 medewerkers in dienst, waarvan meer dan 600 alleen al in het hoofdkantoor in  Monschau. 15 offsetrotatiemachines staan voor het afdrukken van nieuwsbladen van grote omvang en het handelsdrukwerk in kleinere oplagen ter beschikking. De specialiteit van het huis lag in de rotatiedruk van hoge kwaliteit met heatset-machines en in de vierkleuren-krantendruk – vanzelfsprekend met volledige dienstverlening van het idee tot aan de aflevering.

2001

In het begin van 2001 werd het Printcenter „Georg Weiss“ met 8.000 m² uitgebreid. Daarmee stond de WEISS-drukkers nu een bedrijfsoppervlak van totaal 35.000 m² ter beschikking. In de nieuwe drukkerijhal liep sinds januari een 48-pagina „MAN Lithoman IV“. Een drukpers van hetzelfde type werd voor het jaar erop besteld. Voor het insteken van bijlagen stonden de firma Weiss zeer moderne „Power-Liners“ van de firma Müller Martini ter beschikking. En speciaal voor de toename van bijlagen werd een magazijn met hoge rekken gebouwd. Hierin konden 1500 pallets worden ondergebracht. Met de bouw van het nieuwe Print-Center en de technische uitbreidingen heeft Georg Weiss, de achterkleinzoon van de oprichter van de firma de koers voor de verdere toekomst uitgezet.

2002

Ter gelegenheid van de 75e verjaardag van Hans Georg Weiss werd op 09-10-2002 het Druckereimuseum Weiss voltooid en voor het publiek geopend. Verantwoordelijk voor het drukkerijmuseum is de nieuw opgerichte WEISS-Druck-stichting, die zich onder andere inzet voor medewerkers met problemen. Bovendien breidde Weiss zijn machinepark uit met een drukpers van het type „MAN-Lithoman IV“. Nu kon in één uur 70 ton papier worden bedrukt. Ook werd de hoofdlocatie in Monschau-Imgenbroichum met een grote productiehal uitgebreid om een lijmbindstraat met 27 stations te plaatsen. Zo konden tijdschriften, die met lijm gebonden zijn, nog voordeliger worden geproduceerd.

2004

Op 1 april 2004 werd Georg Weiss tot procuratiehoudend directeur van WEISS-Druck GmbH & Co. KG benoemd. Georg Weiss stelde het zich tot taak om met betrokkenheid en vakkennis het levenswerk van zijn vader ook in de nieuwe eeuw voort te zetten en verder te ontwikkelen. Daarnaast groeiden techniek en capaciteit verder: dankzij een nieuwe vellendrukkerij met de modernste UV-lakinrichting kon Weiss de producten van de klanten nu nog beter en effectiever realiseren. De volgende drukkerijhal ter grootte van 30 m x 80 m kon nog twee offsetrotatiepersen bevatten. Al vanaf juli 2004 draaide daar een „MAN-Lithoman III, 32-pagina“, die 60.000 omwentelingen per uur (omw./h) kan maken.

2005

De boekbindafdeling werd met een „Unidrum-verzamelhechter“ van Ferag met vijf oplegstations uitgebreid, die tot 32.000 exemplaren per uur kan hechten.

2006

Nog een drukpers van het type „Lithoman IV“ voor 72 pagina's werd op de nog vrije ruimte in de nieuwe drukhal uit het jaar 2004 opgesteld. Deze was al sinds juni 2006 in gebruik. Daarmee waren er in totaal acht krantenrotatiepersen en acht handelsdrukwerkrotatiepersen in gebruik. De firma Weiss beschikte nu over een machinepark in de prepress-, press- en postpress-sector, dat de individuele wensen van de klant op kwalitatief hoogwaardige en voordelige wijze vervulde, en dat alles onder één dak.

2007

De laadperrons voor vrachtwagens in fabriek 2 werden helemaal overdekt. In de brugoplossing integreerde WEISS-Druck het eerste volautomatische, SAP-gestuurde palletmagazijn met hoge rekken. De firma M-Log Logistics bouwde hier een hoog rekkenmagazijn met plaats voor 1.560 pallets. 1.020 van de plaatsen werden in een zogeheten kanaalmagazijn met ieder plaats voor zes pallets achter elkaar geïnstalleerd. Daarnaast waren er nog 540 afzonderlijke plaatsen in de rekken.

2008

Een jaar vol positieve, maar ook treurige gebeurtenissen:

WEISS-Druck ontmantelde de twee „16-pagina KBA Compacta's“ om plaats te maken voor een „Lithoman IV“ voor 80 pagina's. Wat tot nu toe de drukhal was, werd verbouwd. Uitbreidingswerkzaamheden vonden plaats voor de papieropslag van de „Lithoman IV“ en nieuwbouw van een inktmagazijn voor de nieuwe machine. WEISS installeerde een nieuwe lijmbindstraat „KolbusPublica“. Met deze nieuwe installatie, bestaande uit verzamelmachine, lijmbinder, koeltoren, driesnijder, kruislegger en palletiseermachine, rustte de onderneming zich uit voor de verwerking van hoge oplagen. De nieuwe machine verving een oudere Corona-installatie en zorgde voor hogere snelheden, een hogere kwaliteit en beter rendement.

De CTP-systemen werden aan de nieuwe machineconfiguraties aangepast. Voor de grote persen bij WEISS-Druck werden nieuwe Kodak-belichtingssystemen geïnstalleerd. De nieuwe „Kodak Magnus VLF-“ en „-XLF CTP“-belichters waren vier keer zo snel als de oude belichters en konden platen in formaten van 2070 mm x 1296 mm en 2260 mm x 1296 mm belichten. De systemen boden, naast deze formaten en de snelheid, de voordelen van een betere puntkwaliteit en passendheid en een hogere processtabiliteit.

WEISS-Druck investeerde in een nieuwe druktechniek, het digitaal drukken. Parallel aan de offsetdruk werden met de nieuwe Kodak Nexpress S 2500 productiemogelijkheden voor kleinere installaties geschapen. WEISS-Druck completeerde daarmee zijn dienstenportfolio en bood drukcapaciteiten van kleine via gemiddelde tot zeer hoge drukoplagen.

WEISS-Druck werd echter ook geschokt door een treurige gebeurtenis in de firmageschiedenis: Hans Georg Weiss, drukkerij-eigenaar, uitgever en drager van talloze onderscheidingen overleed kort na zijn 81e verjaardag. Georg Weiss nam toen de exclusieve leiding over als beherend vennoot van WEISS-Druck GmbH & Co. KG.

2009

Met een grote feestelijke gelegenheid voor talloze gasten uit het bedrijfsleven, bestuurslichamen en de politiek en met eregast en spreker professor Dr. Lothar Späth, gepensioneerd minister-president, wijdde WEISS-Druck officieel zijn nieuwe machinepark in.

2011

WEISS-Druck installeerde de eerste „96-pagina-manroland-machine" ter wereld en bouwde daarvoor een nieuwe fabriek. Daarnaast werd de dienovereenkomstig noodzakelijke randapparatuur in de vorm van bv. CTP-systemen en rollenstapelaars aangeschaft. De grootste handelsdrukwerkrotatiepers en de meest recente installatie bij WEISS-Druck bedrukte meteen papierbaanbreedtes tot 2.860 mm en behoorde daarmee tot de "reuzen" in het handelsdrukwerk. Uitgerust met MAN-meet- en regelsystemen, automatische platenspaninrichtingen en volautomatische wasinrichtingen was deze machine zowel voor massadrukwerk als voor hoogwaardige kwaliteitsproducties uitermate geschikt.

2014

Als tweede in zijn soort ter wereld werd de nieuwe krantendrukmachine »Colorman e:line« bij WEISS-Druck in gebruik genomen. Ongeveer 200 genodigde gasten, waaronder de oprichter van Focus Helmut Markwort en de extreme bergbeklimster Helga Hengge, volgden de eerste afdruk. Ook uit ecologisch oogpunt maakt WEISS-Druck nog een grote stap vooruit: de stroom komt weliswaar nog uit het stopcontact, maar wordt nu met een moderne blokwarmtekrachtcentrale zelf geproduceerd. Dit zorgt niet alleen voor economische voordelen en garandeert zodoende locatie en arbeidsplaatsen, maar ontziet ook het milieu.

2017

Vier andere hoogtepunten van de Weiss ondernemingen werden tijdens een bedrijfsfeest gevierd: de ingebruikname van een nieuwe 96-pagina's rotatiepers, een nieuwe hal voor de binderij, het 50-jarig jubileum van nieuwsblad "Monschauer WochenSpiegel" en een eerbetoon aan de heer Hans-Georg Weiss bij gelegenheid van zijn negentigste geboortedag.